Pravila FBIHPravila RS

"Ako misliš da ti Sprite nagrade ne trebaju, zaobiđi nas!"

Pravila nagradne igre

1. ORGANIZATOR

Nagradnu igru "Ako misliš da ti Sprite nagrade ne trebaju, zaobiđi nas!" organizira i provodi Organizator - Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, Mostarsko raskršće bb, 71240 Hadžići, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4200200160006, PDV broj 200200160006.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Promocija započinje 22.07.2013. godine i traje do 30.08.2013. godine.

3. PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Federacije Bosne i Hercegovine.

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati svi oni koji imaju prebivalište na području Bosne i Hercegovine.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod Barlan B-H d.o.o, kod partnera koji direktno učestvuje u organiziaciji ove nagradne igre, kod neovisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba.

Dobitnici nagrada pružit će sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

5. SVRHA ORGANIZIRANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Sprite u sljedećim pakovanjima:
0,5 l PET
2,0 l PET

6. NAČIN UČESTVOVANJA

a) Potrebno je pogledati ispod zatvarača promotivnih Sprite 0,5l ili 2l PET pakiranja i provjeriti kôd.

b) Učesnik registruje svoj kôd putem internet stranice www.coca-cola.ba, čime automatski ostvaruje pravo za učešće u nagradnoj igri. Prilikom registracije kôda, učesnik je dužan unijeti i ispravan kontakt telefon (nije potrebno unositi ime i prezime). Dobitnike Organizator obavještava direktno putem registrovanog broja telefona i preuzima njihove lične podatke (ime, prezime i adresa), na osnovu kojih će se vršiti dostava nagrade. Jedna osoba može dobiti najviše jednu (1) nagradu.

c) Nagrade se izvlače na dnevnoj osnovi, odnosno svaka 24 sata tokom trajanja nagradne igre Organizator dodjeljuje tri dnevne nagrade i to: jedan poklon vaučer sportske obuće Nike Air Max 2013 u vrijednosti od 400,00 KM (PDV uključen u iznos) i dvoje slušalice Sony MDR-XB600. Ukoliko se, prilikom kontaktiranja dobitnika nagrade, uspostavi da je dobitnik već osvojio nagradu, kontaktirat će se alternativni dobitnik.

d) Svi zaprimljeni kôdovi nalazit će se pod kontrolom Organizatora i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene kanale. Svi kôdovi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, bit će odbijeni. U slučaju štamparskih grešaka ili neregularnosti promotivnog čepa, Organizator, Barlan B-H d.o.o, njihova odjeljenja, pridružena društva, podružnice, zastupnici i agencije neće snositi nikakvu odgovornost.

7. IZVLAČENJE NAGRADA

Od 22.07.2013. do 30.08.2013. godine, održat će se izvlačenje jednom dnevno odnosno svaka 24 sata. Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom. Izvlačenje će nadgledati dvočlani komitet koga odabere Organizator. Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Pri svakom izvlačenju bit će izvučen jedan dobitnik i dva alternativna dobitnika za svaku nagradu.

Na izvlačenjima će biti izvučeno ukupno 40 dobitnika poklon bonova u vrijednosti Nike Air Max 2013 i 80 dobitnika slušalica Sony MDR-XB600.

U slučaju da u toku jednog dana, u bilo kojem danu promocije, ne bude poslat niti jedan kôd, nagrada za taj dan se prebacuje na slijedeće izvlačenje, tako da će u slijedećem danu biti izvučene dvije nagrade itd.

Svaka od ukupno 120 nagrada će biti izvučena i dodijeljena legitimnim dobitnicima.

Učesnici mogu slati neograničen broj kôdova, pod uvjetom da su svi poslani kôdovi u skladu sa Službenim pravilima promocije.

8. PREUZIMANJE NAGRADA

Nagrade će se preuzeti na način da će dobitnicima iste putem pošte biti dostavljene na njihovu kućnu adresu, najkasnije u roku od 15 radnih dana. Poklon vaučer sportske obuće Nike Air Max 2013 u protuvrijednosti 400,00 KM će se moći realizovati u svim maloprodajnim objektima Sport Life i Sport Vision na teritoriji Bosne i Hercegovine. Poklon vaučer dobitnik može iskoristiti za bilo koji proizvod / proizvode iz prodajnog asortimana navedenih maloprodajnih objekata u protuvrijednosti od 400,00 KM, ali se isti ne može unovčiti. Organizator ne snosi nikakvu materijalnu odovornost u vezi trenutnog prodajnog asortimana maloprodajnih objekata Sport Life i Sport Vision.

Koje prodajno mjesto sudjeluje u promociji moguće je saznati pozivom na besplatni telefon 080-020-100 ili putem internet stranice www.coca-cola.ba, a lista prodajnih mjesta će dobitnicima također biti direktno komunicirana u prilogu nagradnog vaučera. Organizator zadržava pravo provjere ispravnosti kôdova. Pokloni vaučeri se mogu realizovati najkasnije do 31.10.2013. godine.

9. NAGRADE I PRIBLIŽNE MALOPRODAJNE VRIJEDNOSTI NAGRADA U BIH

Opis nagradeKoličinaPribližna tržišna vrijednost
Slušalice Sony MDRXB600B80 kom.80 x 97,75 KM = 7.820,00 KM
Poklon bon u protuvrijednosti
Nike Air Max 2013
40 kom.40 x 400,00 = 16.000,00 KM

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za područje Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 23.820,00 KM sa PDV-om.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

10. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADA

a) Dobitniku nagrade mogu biti dodijeljene samo u slučaju da se dostave valjani lični podaci (kontak telefon, ime, prezime i adresa). Krivotvoreni, izmijenjeni i/ili ranije korišteni lični podaci bit će nevažeći i ništavni.

b) U slučaju pogreške u štampanju, bilo koje druge pogreške ili drugih nepravilnosti na pakovanju koje sudjeluje u nagradnoj igri, Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, The Coca-Cola Company, Barlan B-H d.o.o., maloprodajna mjesta ili njihove podružnice i povezana društva ne snose nikakvu odgovornost.

c) Dobitnici nagrada biti će kontaktirani od strane Organizatora. Dobitniku će nagrada biti dostavljena putem brze pošte na kućnu adresu u roku od petnaest radnih dana.

d) Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učesnici i pobjednici u nagradnoj igri prihvaćaju uvjet da imena pobjednika, njihova adresa i fotografija mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.

e) Ova pravila će biti objavljena u najmanje jednim dnevnim novinama na području FBiH po dobijanju saglasnosti Ministarstva finansija FBiH.

f) Svi dobitnici nagrada će biti objavljeni na web portalu www.coca-cola.ba

Nadležni sud u slučaju spora je Općinski sud u Sarajevu.

11. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se obavještava alternativni dobitnik.

12. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

13. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

14. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100, svakim danom od 08.00 do 24.00 sata, u periodu od 22.07.2013. do 30.08.2013. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

"Coca-Cola" je registrirani zaštitni znak tvrtke "The Coca-Cola Company".

Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo

Slaven Romac, komercijalni direktor
Pravila FBIHPravila RS

"Ako misliš da ti Sprite nagrade ne trebaju, zaobiđi nas!"

Pravila nagradne igre

1. ORGANIZATOR

Nagradnu igru "Ako misliš da ti Sprite nagrade ne trebaju, zaobiđi nas!" organizira i provodi: Megatone d.o.o., sa sjedištem: Veljka Mlađenovića bb, 78000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina, koji zastupa direktor Dario Marić (u daljem tekstu: Organizator), ID broj: 4403199640005, PDV broj 403199640005.

2. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Promocija započinje 22.07.2013. godine i traje do 20.08.2013. godine.

3. PODRUČJE ORGANIZIRANJA I PROVOĐENJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Srpske.

4. PRAVO NA UČEŠĆE

U promotivnoj nagradnoj igri mogu učestvovati svi oni koji imaju prebivalište na području teritorije Republike Srpske.

Pravo na učešće nemaju osobe zaposlene kod Organizatora, osobe zaposlene kod Barlan B-H d.o.o, kod partnera koji direktno učestvuje u organiziaciji ove nagradne igre, kod neovisnih partnera, u reklamnim agencijama uključenim u ovu promociju, kao i najbliži članovi porodice bilo koje od navedenih osoba.

Dobitnici nagrada pružit će sve informacije i dokumente potrebne da bi se mogla primijeniti Pravila i ostali odgovarajući zakoni.

5. SVRHA ORGANIZIRANJA NAGRADNE IGRE

Svrha organiziranja nagradne igre je promocija proizvoda Sprite u sljedećim pakovanjima:
0,5 l PET
2,0 l PET

6. NAČIN UČESTVOVANJA

a) Potrebno je pogledati ispod zatvarača promotivnih Sprite 0,5l ili 2l PET pakiranja i provjeriti kôd.

b) Učesnik registruje svoj kôd putem internet stranice www.coca-cola.ba, čime automatski ostvaruje pravo za učešće u nagradnoj igri. Prilikom registracije kôda, učesnik je dužan unijeti i ispravan kontakt telefon (nije potrebno unositi ime i prezime). Dobitnike Organizator obavještava direktno putem registrovanog broja telefona i preuzima njihove lične podatke (ime, prezime i adresa), na osnovu kojih će se vršiti dostava nagrade. Jedna osoba može dobiti najviše jednu (1) nagradu.

c) Nagrade se izvlače na dnevnoj osnovi, odnosno svaka 24 sata tokom trajanja nagradne igre Organizator dodjeljuje tri dnevne nagrade i to: jedan poklon vaučer sportske obuće Nike Air Max 2013 u vrijednosti od 400,00 KM (PDV uključen u iznos) i dvoje slušalice Sony MDR-XB600. Ukoliko se, prilikom kontaktiranja dobitnika nagrade, uspostavi da je dobitnik već osvojio nagradu, kontaktirat će se alternativni dobitnik.

d) Svi zaprimljeni kôdovi nalazit će se pod kontrolom Organizatora i bit će odbijeni ako nisu nabavljeni kroz legitimne, dozvoljene kanale. Svi kôdovi koji su reproducirani, duplirani, izmišljeni ili promijenjeni na bilo koji način tako da ne mogu biti potvrđeni kao legitimni, bit će odbijeni. U slučaju štamparskih grešaka ili neregularnosti promotivnog čepa, Organizator, Barlan B-H d.o.o, njihova odjeljenja, pridružena društva, podružnice, zastupnici i agencije neće snositi nikakvu odgovornost.

7. IZVLAČENJE NAGRADA

Od 22.07.2013. do 20.08.2013. godine, održat će se izvlačenje jednom dnevno odnosno svaka 24 sata. Dobitnici će biti izvučeni automatski, slučajnim kompjuterskim odabirom. Izvlačenje će nadgledati dvočlani komitet koga odabere Organizator. Odluka komiteta je konačna i obavezujuća i neće biti dozvoljena dalja korespondencija. Pri svakom izvlačenju bit će izvučen jedan dobitnik i dva alternativna dobitnika za svaku nagradu.

Na izvlačenjima će biti izvučeno ukupno 30 dobitnika poklon bonova u vrijednosti Nike Air Max 2013 i 60 dobitnika slušalica Sony MDR-XB600.

U slučaju da u toku jednog dana, u bilo kojem danu promocije, ne bude poslat niti jedan kôd, nagrada za taj dan se prebacuje na slijedeće izvlačenje, tako da će u slijedećem danu biti izvučene dvije nagrade itd.

Svaka od ukupno 90 nagrada će biti izvučena i dodijeljena legitimnim dobitnicima.

Učesnici mogu slati neograničen broj kôdova, pod uvjetom da su svi poslani kôdovi u skladu sa Službenim pravilima promocije.

8. PREUZIMANJE NAGRADA

Nagrade će se preuzeti na način da će dobitnicima iste putem pošte biti dostavljene na njihovu kućnu adresu, najkasnije u roku od 15 radnih dana. Poklon vaučer sportske obuće Nike Air Max 2013 u protuvrijednosti 400,00 KM će se moći realizovati u svim maloprodajnim objektima Sport Life i Sport Vision na teritoriji Republike Srpske. Poklon vaučer dobitnik može iskoristiti za bilo koji proizvod / proizvode iz prodajnog asortimana navedenih maloprodajnih objekata u protuvrijednosti od 400,00 KM, ali se isti ne može unovčiti. Organizator ne snosi nikakvu materijalnu odovornost u vezi trenutnog prodajnog asortimana maloprodajnih objekata Sport Life i Sport Vision.

Koje prodajno mjesto sudjeluje u promociji moguće je saznati pozivom na besplatni telefon 080-020-100 ili putem internet stranice www.coca-cola.ba, a lista prodajnih mjesta će dobitnicima također biti direktno komunicirana u prilogu nagradnog vaučera. Organizator zadržava pravo provjere ispravnosti kôdova. Pokloni vaučeri se mogu realizovati najkasnije do 31.10.2013. godine.

9. NAGRADE I PRIBLIŽNE MALOPRODAJNE VRIJEDNOSTI NAGRADA U BIH

Opis nagradeKoličinaPribližna tržišna vrijednost
Slušalice Sony MDRXB600B60 kom.60 x 97,75 KM = 5.865,00 KM
Poklon bon u protuvrijednosti
Nike Air Max 2013
30 kom.30 x 400,00 = 12.000,00 KM

Ukupna novčana vrijednost nagradnog fonda za područje Republike Srpske iznosi 17.865,00 KM sa PDV-om.

Broj nagrada je ograničen i ni u kojem slučaju neće biti dodijeljeno više nagrada nego što je predviđeno ovim Pravilima.

10. OBAVJEŠTAVANJE DOBITNIKA I URUČENJE NAGRADA

a) Dobitniku nagrade mogu biti dodijeljene samo u slučaju da se dostave valjani lični podaci (kontak telefon, ime, prezime i adresa). Krivotvoreni, izmijenjeni i/ili ranije korišteni lični podaci bit će nevažeći i ništavni.

b) U slučaju pogreške u štampanju, bilo koje druge pogreške ili drugih nepravilnosti na pakovanju koje sudjeluje u nagradnoj igri, Megatone d.o.o.,Coca-Cola HBC B-H d.o.o. Sarajevo, The Coca-Cola Company, Barlan B-H d.o.o., maloprodajna mjesta ili njihove podružnice i povezana društva ne snose nikakvu odgovornost.

c) Dobitnici nagrada biti će kontaktirani od strane Organizatora. Dobitniku će nagrada biti dostavljena putem brze pošte na kućnu adresu u roku od petnaest radnih dana.

d) Učesnici mogu biti pozvani da učestvuju u javnim događajima. Učesnici i pobjednici u nagradnoj igri prihvaćaju uvjet da imena pobjednika, njihova adresa i fotografija mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i videomaterijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno učestvuju u nagradnoj igri. Učestvovanjem u nagradnoj igri učesnici daju dozvolu organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.

e) Ova pravila će biti objavljena u dnevnom listu Glas Srpske odmah po dobijanju saglasnosti Republičke uprave za igre na sreću RS a najkasnije 7 dana prije početka nagradne igre.

f) Svi dobitnici nagrada će biti objavljeni na web portalu www.coca-cola.ba

Nadležni sud u slučaju spora je Osnovni sud u Banja Luci.

11. PROVJERA PRAVA NA UČEŠĆE

Nagrada će biti uručena samo ako dobitnik ima pravo da učestvuje i ako u potpunosti prihvaća ova Pravila. Ako izvučeni dobitnik nema pravo na učešće, onda se obavještava alternativni dobitnik.

12. POREZ, ZAMJENA, PRIJENOS I ODGOVORNOST U VEZI S NAGRADOM

Organizator je odgovoran za sve poreze, naknade ili dažbine u vezi s nagradom, osim poreza na dohodak dobitnika nagradnih igara u skladu sa važećim zakonskim propisima. Nije dozvoljena nikakva zamjena nagrade njenom vrijednošću u novcu. Nagrade se ne mogu prenijeti niti ustupiti drugima prije nego što se izvrši njihovo uručenje dobitniku.

13. OTKAZIVANJE

Organizator ima pravo da jednostrano otkaže nagradnu igru u bilo kojoj fazi, uz obavještenje ukoliko bi došlo do materijalne povrede ili zloupotrebe Pravila ili događaja koji imaju karakter više sile. Ukoliko bi nastala neka od navedenih okolnosti, izvlačenje i distribucija nagrada bit će odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, neovisno o potrebi za njenim eventualnim objavljivanjem. U tom slučaju neće se nadoknaditi troškovi, direktna ili indirektna šteta učesnicima u nagradnoj igri, niti će se nagradna igra održati.

14. ZVANIČNA PRAVILA NAGRADNE IGRE

Samim učešćem u ovoj nagradnoj igri učesnici prihvaćaju da ih ova Zvanična pravila obavezuju.

Dodatne informacije iz ovih Zvaničnih pravila mogu se dobiti pozivom na besplatnu Coca-Cola info liniju: 080 020 100, svakim danom od 08.00 do 24.00 sata, u periodu od 22.07.2013. do 20.08.2013. godine.

Odluke Organizatora donesene prema Pravilima o provođenju nagradne igre konačne su i obavezujuće za sve učesnike.

"Coca-Cola" je registrirani zaštitni znak tvrtke "The Coca-Cola Company".

Megatone d.o.o.

Dario Marić,direktor